آرشا پرداز - ESXI (راه اندازی سرورهای مجازی)

- راه اندازی چندین سرور مجازی بر روی یک سرور فیزیکی
- صرفه جویی در هزینه ها و استفاده حد اکثری از منابع موجود
- مدیریت بهتر سرور ها با استفاده از نرم افزار مجازی ساز ESXI
- قابلیت پشتیبان گیری از کل اطلاعات سرور و بالا بردن قابلیت اطمینان
- قابلیت اختصاص منابع مختلف به هر یک از سرور های مجازی بدون نیاز به خاموش کردن سرور
و ...