آرشا پرداز - آکادمی
آکادمی
آکادمی آرشا پرداز

آکادمی آرشا پرداز

خانواده بزرگ آرشا پرداز برآن شد تا با استفاده از آخرین تکنولوژی و دانش به روز خود، آموزش هایی در حوزه کامپیوتر با تأکید بر کاربردی بودن سرفصل ها و موارد آموزشی در کاشان برگزار کند.

گروه های خبری